Hier vind je alle informatie over Jongerencoach Breda!

Jongerencoach Breda

In Breda is een netwerk van Jongerencoaches die iedere maand samenkomen om elkaars wensen te bespreken, ondersteuning te bieden en op te trekken. Van januari tot en met september organiseert Jongerencoach Breda een nieuw evenement.  Als je daar als jongere soms over problemen nadenkt, dan blijkt het makkelijker open te staan voor ideeën om problemen op te lossen. Met de Jongerencoach kan je dus heel goed praten om problemen op te lossen of ideeën uit te wisselen.

De inhoud van de gebeurtenis

Op 14 juni stond het evenement in het teken van de ervaring van de jongerencoach in het kader van hun dagelijkse bezigheden. De surveillant sprak over hoe het voor hen is om jongerencoach te zijn. Daarnaast ging de discussie over de vraag of het mogelijk is om jeugdtrainer te zijn, zelfs als je student bent. In het kader van de discussie kon ook gesproken worden over druk van de ouders en het aanpassen aan de verschillende interesses van jongeren.

Wat moet er gebeuren?

Als eerste stap naar het creëren van een netwerk van jongerencoaches organiseert Jongerencoach Breda een evenement. Tijdens een evenement kunnen we contact tussen mensen ontwikkelen en kennis uitwisselen. Op een evenement is het bijvoorbeeld gebruikelijk om te bespreken of het nodig is om elkaar advies of ondersteuning te geven. Ook kunnen we meer onderzoek doen om te achterhalen of er een behoefte is waarin nu niet wordt voorzien. En ten slotte kunnen we contacten leggen met mensen die ons kunnen helpen ons netwerk uit te bouwen.

Op een evenement hebben we meestal een specifiek thema voor het evenement. Tijdens het evenement is het mogelijk om met de andere surveillant een praatje te maken over je ervaringen, behoeften en problemen. Het is ook gebruikelijk om de huidige stand van zaken en de mogelijkheden voor ontwikkeling te bespreken.

Surveillanten en jeugdcoaches: waar staan we?

Op dit moment zijn we bezig met het maken van een enquête die open zal staan voor alle jeugdcoaches in Nederland. We willen graag gegevens verzamelen over de huidige stand van zaken in de jeugdcoaching. De enquête zal worden verstuurd naar alle jeugdcoaches die geregistreerd staan bij de jeugdcoachcommunity van Nederland. U kunt ook geregistreerd staan als jeugdtrainer in uw gemeente of in uw eigen gemeente.

In de enquête willen we gegevens verzamelen over de huidige stand van zaken van het jeugdcoachen in Nederland. Ook willen we weten hoe de jeugdtrainersgemeenschap van uw gemeente of in uw eigen gemeente is opgebouwd. De enquête staat open tot eind september, zodat we tot het einde van het jaar gegevens kunnen verzamelen. We hebben nog geen exacte datum voor de enquête, maar zodra dat bekend is, zullen we daarover informeren.